ČLENSKÁ SCHŮZE 22.12.2017 - 19 hodin

ČLENSKÁ SCHŮZE

Podle čl. VIII Stanov svoláváme tímto členskou schůzi, která se uskuteční dne

 

V pátek 22.12.2017 od 19:00 hodin

 

v prostorách tělocvičny v budově ZŠ Plánická naproti muzeu (roh ulic Komenského a Hostašova). Více zde: https://judo-klatovy.webnode.cz/kontakt/

 

PROGRAM:

a)    Zpráva o činnosti za rok 2017

b)    Změny ve statutárním orgánu

c)    Volba členů výboru

d)    Dotace a možnosti jejich čerpání

 

Doplňující informace:

Dovoluji si připomenout, že hlasování se mohou účastnit pouze členové starší 18 let.

Dále si dovoluji připomenout, že členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Z tohoto důvodu žádám členy společenství o co možná nejvyšší účast.

V Klatovech, dne 20. 11. 2017     

 

                                                                                    Tomáš Nováček, předseda výboru

                                                                                    Rudolf Kortus, člen výboru